Будь ближе к удивительному миру животных

Политика конфиденциальности

1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» щодо Користувачів Веб-сайту https://animalpark.com.ua/ (далі – «Веб-сайт») і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття Адміністрацією Веб-сайту персональних даних (надалі – «Дані») Користувачів Веб-сайту.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ір-адреса, данні про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією Веб-сайту), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка по бажанню Користувача або у зв’язку із необхідністю надання послуг, які пропонуються на Веб-сайті надається ним за допомогою електронних форм та/або у інший спосіб, передбачений функціональними можливостями Веб-сайту, при написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Веб-сайту.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Адміністрацією.

1.4 Розпорядником Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЗООПАРК» (код ЄДРПОУ: 43517142).

1.5 Здійснюючи перехід на Веб-сайт, використовуючи послуги, що пропонуються на Веб-сайті, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Веб-сайту та/або використовуючи будь-яку його частину, в тому числі мобільні додатки та/або додатки для інших пристроїв та/або надаючи згоду шляхом заповнення відповідного поля чи натискання відповідної кнопки висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає Адміністрації, Розпоряднику Даних, а також третім особам, які надають йому послуги (обробку платежів, тощо) дозвіл на обробку власних персональних даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Веб-сайті або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу, або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 даної Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.

1.7 Користувач не має право використовувати Веб-сайт, якщо він не погоджується з умовами даної Політики.

1.8 Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

2. Які Дані можуть збиратися

2.1 Адміністрація може збирати наступні Дані:

 • ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача;
 • інформація, яку Користувачі надають Адміністрації при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Веб-сайті та/або укладаючи договори про надання додаткових послуг на Веб-сайті, в тому числі, замовлення квитків, та/або шляхом оплати послуг, тощо;
 • дані про пристрої, що використовуються Користувачами, мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Веб-сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
 • дані, отримані в результаті проведення Адміністрацією та/або третіми уповноваженими Адміністрацією особами різних опитувань, пов’язаних із покращенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Адміністрацією в результаті проведення маркетингової діяльності;
 • інформація, розміщена Користувачами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.

2.2 Адміністрація також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

 • файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);
 • пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Веб-сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання і цілі обробки Даних

3.1 Адміністрація використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

 • здійснення покладених на Адміністрацію функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
 • для ідентифікації клієнта як Користувача Веб-сайту, за для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини, а також інших порталів/сайтів, що знаходяться в розпорядженні та/або належать Адміністрації, задля покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Веб-сайті, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов публічної оферти Користувачами.

3.2 Адміністрація не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

3.3 Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних відбувається при замовленні/оплаті Користувачем послуг на Веб-сайті, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача, його замовлення, даних платежів.

4.2 На Веб-сайті містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.

4.3 Адміністрація здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами органів державної влади, які володіють правом витребувати та отримувати такі Дані;
 • в тому випадку, якщо на думку Адміністрації, Користувач порушує умови даної Політики та/або інших договорів та угод укладених між Адміністрацією та Користувачем, а також положень публічної оферти, інших локальних актів Адміністрації.

4.4 Адміністрація залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Веб-сайті; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Адміністрацією неправомірних дій Користувачів та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку Даних відправивши повідомлення на електронну адресу: info@animalpark.com.ua.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із діючим законодавством України.

5.3 Функціонування деяких можливостей Веб-сайту, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.

5.4 Адміністрація здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Веб-сайтом.

6. Захист Даних

6.1 Адміністрація, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

6.2 Адміністрація на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

7.1 Адміністрація залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://animalpark.com.ua/privacy/. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Веб-сайтом.

7.2 Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо які-небудь положення цієї Політики, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення даної Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

0